Zateplení pasivního domu

Plnohodnotný pasivní dům je tvořen vždy několika atributy, které se navzájem doplňují a bez kterých by technologie pasivního domu jako celku nefungovala.

Stejně důležité jako rekuperační jednotka je v pasivním domu kvalitní zateplení. Díky dobré izolaci se náklady domu sníží na minimum. Na zateplení domu se musí použít speciální materiál, který bude mít požadované vlastnosti.

Vytvoření neprůvzdušné obálky

Nejčastěji se k zateplení pasivního domu používá polystyren. Polystyrenové kvádry v šíři 30 až 50 centimetrů se používají standardně k zateplení stěn. Nutné je však počítat také se zateplením podlah a střechy, kudy teplo běžně také uniká.

Kompletním zateplením domu vznikne neprůvzdušná obálka, která chrání pasivní dům před únikem tepla a vzniku tepelných mostů.

U pasivních domů také velmi záleží na výběru kvalitních oken a dveří. I ty musí být dostatečně zateplené. Okna do pasivních domů by měla mít speciální skla, která odrážejí sluneční paprsky do místnosti. Zatepleny bývají i rámy.