Topení v pasivním domu

Nejtučnější účty dostávají domácnosti za spotřebu energie při vytápění. V pasivním domě se tato položka sníží na minimu. Dům si i za nízkých venkovních teplot uchovává díky své jedinečné technologii stabilní vnitřní teplotu a k výrobě a uchování tepla pasivním domům postačí opravdu málo.

Příjemnou teplotu v pasivním domě zajišťuje už i samotný pohyb osob. Každý člověk totiž produkuje živočišné teplo a i tento tepelný zdroj pasivní dům dokáže zužitkovat. Dále umí využít i tepelnou energii ze spotřebičů nebo sluneční záření, opírající se do oken. Okna jsou navržena tak, aby v zimním období mohla pohlcovat co nejvíce slunečních paprsků a dům tak vytápět.

  • Rozdílné vytápění než v běžném domě

Vytápění v pasivním domě se řeší zcela odlišně než v běžném domě. Nezbytná je rekuperační jednotka. K té se poté vybírá další zdroj vytápění, který bude vhodný. Směrodatné je v tomto případě výpočet dle PHPP nebo TNI.

Kromě toho se zde musí počítat také s projektem vzduchotechniky, který je v pasivní m domě nepostradatelný. V projektu vzduchotechniky se určí rozvody, regulace a umístění hlavních prvků rekuperační jednotky.

Všechny detaily projektu musí být kvalitně zpracovány zkušenou realizační firmou, aby podstata a účelnost pasivního domu byly zachovány.

  • S větráním se v pasivním domě rozlučte

Jste zvyklí ve svém domě větrat a během dne otevřít okno alespoň na pár minut? V pasivním domě se tomuto zvyku budete muset odnaučit. V pasivních domech už odvětrávací systém je instalovaný. Proudění a výměnu vzduchu zajišťuje rekuperace a další větrání už není potřeba. Při otevírání oken dochází akorát ke ztrátám a úniku tepla a využitelné energie.

Rekuperační jednotka zajišťuje v pasivních domech nepřetržité větrání, výměnu a filtraci vzduchu. Mimo jiné dokáže také topit. Rekuperační jednotka je tedy sama i zdrojem tepla a teplota uvnitř domu se dá díky ní i snadno regulovat.

Jako samostatný vytápěcí systém však rekuperační jednotka nedostačuje. I když další zdroj tepla budete využívat pouze doplňkově, je nutné s ním počítat. Jako nejvhodnější systém na dotápění jsou doporučovány solární a fotovoltaické panely. Vytápět se dá v pasivním domě ale i elektřinou. Vhodné naopak není dotápění plynem, uhlím nebo dřevem.