Požární ochrana staveb

Každý člověk, který vlastní nějakou stavbu či nemovitost, by měl také přemýšlet o její ochraně. Přece jen nikdo nechce přijít o svůj majetek, nebo dokonce o celou nemovitost. V současné době je možné využít mnoho možností, jak nejlépe ochránit nejen stavbu a majetek před vzniklým požárem, ale také lidské životy a zdraví.

Jak chránit svoji nemovitost?

Revizní dvířka

Základem protipožární ochrany jsou revizní dvířka, která slouží k zakrytí a ochraně inspekčních otvorů. Tyto dvířka se vyrábí dle přísných norem, neboť musí zaručovat nejvyšší možnou ochranu před požárem. Jsou určena zejména pro použití do instalačních šachet, před rozvaděč, sestavy rozvaděčů a na dalších místech. Revizní dvířka se mohou nainstalovat do různých druhů podkladu:

  • do zdi
  • do sádrokartonu
  • do podhledu

Protipožární nátěry

Jedná se o další způsob ochrany stavby (např. rodinného domu, bytu, chaty apod.) před požárem. Protipožární nátěry slouží k ochraně konstrukcí budov při požáru. Tyto nátěry dodají stavbám odolnost proti požárům a dokážou oddálit, případně i zabránit zhroucení budovy. Díky těmto nátěrům se prodlouží výdrž konstrukce stavby a je tedy více na případnou evakuaci nejen osob, ale i majetku. Protipožární nátěry se aplikují na ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce i jiné materiály.

Protipožární skla

Protipožární skla chrání budovy i osoby před požárem. V současné době lze pořídit vícevrstvá skla vyztužená kovovým drátem, která v případě rozbití zajišťují stabilitu.

Protipožární dveře

Vhodnou součástí každé stavby jsou protipožární dveře, které Vás dokážou ochránit nejen před ohněm, ale také před kouřem a vysokými teplotami. Úkolem protipožárních dveří je zabránit rychlému šíření plamenů. Díky nim se prodlouží doba, kterou lze využít pro evakuaci osob či majetku. Typy protipožárních dveří:

  • Dřevěné protipožární dveře – hladké, kazetové i prosklené. Na trhu je možné si vybrat z celé škály barev, rozměrů i povrchových úprav.
  • Ocelové protipožární dveře – plné i prosklené. Tento druh dveří lze pořídit jak v jednokřídlé, dvoukřídlé, v různých barevných provedeních i rozměrech.

Protipožární ochranné stavební desky

Jedná se o velkoformátové samonosné desky, které chrání budovu před požárem a zvyšují její odolnost. Mezi další parametry, které jsou od desek vyžadovány, jsou tepelně izolační vlastnosti, schopnost působit proti působení plamene a celistvost stavební desky při zvýšené teplotě.

Materiály určené k těsnění spár

Materiály jako protipožární silikony, tmely a další prvky určené k těsnění spár a prostupů doplňují další protipožární prvky (např. protipožární sklad. Slouží tedy pro dosažení dokonalé protipožární odolnosti. Všechny protipožární materiály i prvky musí splňovat protipožární požadavky, které jsou stanoveny evropskými normami (např. ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1634-1, ČSN EN 1634-3).

Zákon o požární ochraně

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, se zabývá technickými podmínkami požární ochrany a bezpečnosti staveb, které jsou vymezené zejména vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, a vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Hlavní úlohou požární prevence je předcházení vzniku požárů a snižování rizika jejich šíření.