Rekonstrukce bytového jádra

Jedinou možností na stavební změnu v  bytech panelového domu je rekonstrukce bytového jádra. Bytové jádro je velmi ožehavé téma a málo, kdo je s dispozicemi svého bytu spokojený. Nejen, že koupelny v takových bytech jsou malé a neprostorné, ale konstrukce z doby minulých jsou nevyhovující.  Jak probíhá rekonstrukce bytového jádra, co to obnáší a co je potřeba, vám prozradí následující článek. Bytová jádra v panelových domech jsou po desítkách let svého používání většinou v dezolátním stavu.

Nejen, že celkové prostory jsou malé, ale plechová vana, nebo zašlé obklady neposkytují potřebný komfort současného bydlení. Navíc příčky tvořené z umakartu nevynikají svou zvukovou izolací a po letech s přítomností vody jsou plné plísní. V takovém případě je čas na změnu. Ideálním časem na rekonstrukci bytového jádra je ještě před nastěhováním. Pokud má rekonstrukce probíhat již v obývaném bytě, je dobré si najít na pár dní azyl nebo si zajet na dovolenou.

Použité materiály

Příčky v panelových domech jsou většinou tvořené dřevěným rámem, který je vyložený polystyrenem nebo umakartem. Řídce se používaly železobetonové konstrukce, které ovšem ztěžovaly rychlou výstavbu. Dnes je nejpoužívanějším materiálem ytong. Oproti jiným stavebním materiálům není potřeba spojování maltou, ale speciálním lepidlem. Tento materiál je vhodný díky své hmotnosti, zvukové izolaci, dobrému držení obkladů a splňuje potřebné zdravotní atesty. Pokud je prostředí extrémně vlhké, je potřeba použít speciální sádrokarton.

Stavební povolení?

Pokud je již rozhodnuto, že se bude provádět rekonstrukce bytového jádra, je potřeba si uvědomit, jak velká změna nastane. Mohou tak nastat tři situace

  • bude potřeba stavebního povolení
  • postačí ohlášení stavebnímu úřadu
  • nebude potřeba ani povolení nebo ohlášení

V případě třetí možnosti je potřeba splnit dvě základní kritéria, materiál zvolený na příčky musí být ve stejné nebo podobné hmotnosti, jako původní a nesmí být změněny původní dispozice. Ohlášení stavebnímu úřadu je v případě, pokud dochází ke změně užívání části stavby, ale nedochází k zásahu do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nedojde k ohrožení životního prostředí. Nejlepším řešením je se u patřičného stavebního úřadu informovat, zda plánovaná rekonstrukce bude vyžadovat povolení nebo jen ohlášení. Plánovanou rekonstrukci je nutné nahlásit, spolu s daty začátku a konce, majiteli domu nebo bytovému společenství. Některé firmy nabízejí v balíčku služeb i patřičné ohlášení úřadům a patřičným osobám. 

Jak dlouho?

Při plánování rekonstrukce bytového jádra je potřeba mít v hlavě, jak by měla celá změna vypadat a jaká bude výše investice. Za zvážení zcela jistě stojí, zda bude na rekonstrukci využita specializovaná firma nebo se provede za pomoc vlastních sil. Doporučuje se využít pomoci firem, většina již nabízí 3D návrh, který obsahuje dispoziční možnosti i s výběrem materiálu a předběžnou kalkulací. Při využití služeb firmy je potřeba vyplnit zadávací list.

Ten slouží jako návod pro odborníka, jak by vše mělo vypadat a on se postaral o potřebné podklady pro instalaci vody, kanalizace, vzduchotechniky a elektroinstalace. Součástí smlouvy o díle musí být podrobný položkový rozpočet. Spolu s těmito dokumenty se určí i délka rekonstrukce. Rekonstrukce bytového jádra v panelových domech bývá kolem 10 dní. Záleží na obtížnosti a počtu změn.