Ekologické domy – jak žít ekologicky a v souladu s přírodou

Také si všímáte kolem sebe, že čím dál více lidí začíná řešit ekologii, třídí odpad a celkově se zajímá o to, jakou stopu za sebou zanechává? My tedy ano! Pokud i vy patříte k těm, kteří se o ekologii zajímají, třídí odpad, minimalizují plasty, snaží se žít bez obalu, pak vás jistě nepřekvapí ani to, že se stává moderním bydlet ekologicky, šetřit tím více přírodu a životní prostředí.

Díky ekologickému bydlení lze ušetřit nejen přírodu, ale i značné finanční výdaje. Navíc díky tomu lze hospodárně zacházet s energiemi či odpadem.

Pasivní dům – obrázek použit ze stránek https://passivehouseplus.ie/magazine/new-build/west-cork-passive-house-raises-design-bar

Jak vypadá ekologický dům?

Nejvíce tomuto konceptu se blíží pasivní domy, které dokážou uspořit až 90 % energie. Přitom náklady na jejich stavbu nijak výrazně nepřevyšují cenu standardního domu. U pasivních domů se kouzlo skrývá v minimálních pasivních ztrátách, které umožňují přizpůsobit například způsob vytápění domu.

U pasivního domu se používá oproti klasické novostavbě pouze teplovzdušné vytápění. Díky jeho konstrukci nevzniká v domě průvan a únik tepla.

Nízkoenergetické domy

Nižší kategorií ekologického bydlení je stavba nízkoenergetická. Jak už sám název napovídá, jedná se o stavbu, která se vyznačuje nízkou spotřebou energie na vytápění. Oproti běžným novostavbách, potřebuje poloviční nebo ještě méně energie na vytápění. Avšak neušetří se zde tolik jako ve výše zmíněném pasivním domu.

Výhody nízkoenergetických domů:

  • výrazně nižší náklady na vytápění domu oproti starších domům,
  • zamezení tepelných ztrát,
  • malá závislost na růstu cen energií,
  • příjemné a zdravé klima,
  • čerství vzduch bez větrání a průvanu,
  • použití kvalitních materiálů a technologií.

Český ostrovní dům

Velmi nás zaujal nový projekt Český ostrovní dům. Jedná se o hospodárné rodinné domy, které jsou spjaty s přírodou. Díky vhodné orientaci domu a chytře promyšlené kombinaci fotovoltaických panelů a domácího bateriového úložiště si dokáže vyrobit a uchovávat vlastní energii. Dále ekologicky nakládá také s dešťovou i odpadní vodou.

Český ostrovní dům – jeden z návrhů
obrázek použit ze stránek http://www.ceskyostrovnidum.cz/soutez-2017-zrnikova.html

Český ostrovní dům je doslova fascinující bydlení budoucnosti. Propojuje aktuální technologie a funkční architekturu s udržitelnějším využitím přírodních zdrojů. Vodu ostrovní dům získává ze studny, ale lze ho přizpůsobit i tak, aby ji získával například z pramene nebo z jezera. Voda v domácnosti se používá několikrát, čímž se snižuje její spotřeba a odpadní voda se nakonec filtruje, takže se do přírody vrací v nezávadném stavu.

K výrobě elektřiny se využívají jen obnovitelné energetické zdroje – převážně ze solárních panelů, dále geotermální zdroje nebo zdroj z vlastní větrné turbíny. Energie se čerpá taktéž ze slunce nebo větru, která se pak následně ukládá do velkokapacitní baterie, která udržuje dům v chodu i během noci nebo při bezvětří.

Český ostrovní dům je velmi šetrný k přírodě i životnímu prostředí. Jeho první dům by měl stát v roce 2018.