Výběr plastových oken

Okna jsou nejslabším článkem v bytě či rodinném domu. Jejich výměna však není jednoduchou záležitostí, neboť si je vybíráme na mnoho let. Je tedy důležité, abychom posoudili nejenom estetické vlastnosti, ale také jejich kvalitu, životnost a fyzikální vlastnosti. Nová okna jsou velkou investicí.

Co jsou plastová okna?

Plastová okna se vyrábí z moderních PVC. V rámu i křídle se skrývá výztuha, která je většinou ocelová. Díky této výztuži je pevnost plastových oken srovnatelná s okny dřevěnými. Povrchová folie, která může mít jakýkoli dekor (např. dekor dřeva, barvy atd.), je vlisována do okna. Tato folie je velice odolná proti poškrábání. Plastová okna jsou stejně jako okna dřevěná osazena buď dvojskly, nebo trojskly.

Životnost plastových oken

Plastová okna mají velice dlouhou životnost. Životnost je sice ovlivněna celou řadou faktorů (např. kvalitou konstrukce, prostředím, ve kterém jsou nainstalovány, šetrností, jak se s nimi zachází atd.), obecně však tato okna vydrží bez podstatných změn 50 let a více.

Výhody plastových oken

Plastová okna jsou v posledních letech nejrozšířenějším druhem výplní, neboť jsou levnější variantou oproti jiným typům oken. Navíc jsou barevně stálá, tepelně nepropustná a považují se téměř za nezničitelná. Plastová okna se mohou použít téměř do všech podmínek. V dnešní době jsou k dispozici různé barevné varianty a designy. Dodávají se i profily, které jsou na pohled k nerozeznání od oken dřevěných.

Mezi další výhody patří

Úspora energie – Výměna oken je v mnoha případech prováděna právě kvůli značné úspoře energie. Plastová okna mají vynikající tepelně izolační vlastnosti, a tak díky výměně můžeme snížit náklady za vytápění až o 40 %.

Schopnost izolace zvuku – Použitá skla u plastových oken dokážou skvěle eliminovat zvuk z vnějšího prostředí. Na okna je možné také použít protihlukovou fólii, která se doporučuje především do bytů umístěných v centru města.

Odolnost plastového okna – Odolnost závisí na výběru plastového okna profilu. Kvalitní plastová okna profily zaručují vysokou pevnost i odolnost proti větru, dešti, mrazu i horku.

Stálost barvy okna – Kvalitní plastový materiál zaručuje stálost barvy okna. Na rozdíl od oken dřevěných se plastová okna nemusejí po 3 letech znovu natírat.

Snížení rosení okna – Při použití dvojskla nebo trojskla se zlepšuje povrchová teplota okraje skla, a tím se zamezuje rosení oken při větším teplotním rozdílu.

Nevýhody plastových oken

Hlavní nevýhodou plastových oken je jejich velká tepelná rozpínavost. Vyvarujte se proto umístění tmavých oken na jižní stranu, okna byste pak již nemuseli zavřít. Mezi další nevýhody patří jejich nižší životnost oproti oknům dřevěným a v případě mechanického poškození se musí celé plastové okno vyměnit.

Plastová okna profily

Na plastová okna profily se klade velký důraz, neboť musí nést těžká skla i kování, pomáhat tepelné i zvukové izolaci a udržovat stálý tvar i vlastnosti okna po mnoho let.

Plastová okna profily se dělí dle normy ČSN EN 12608 na:

  • Třídu A – má tloušťku vnější stěny 3 mm,
  • Třídu B – má tloušťku vnější stěny 2,5 mm,
  • Třídu C – má tloušťku vnější stěny 2,3 mm.

Každá z těchto tříd se liší především svojí kvalitou. Čím vyšší třída (Třída A je nejvyšší), tím je lepší životnost i mechanické vlastnosti plastového okna. Profily třídy B mají oproti třídě A znatelný rozdíl v kvalitě, mají až o 25 % horší pevnost a tedy i životnost.

Rozdíl mezi dvojsklem a trojsklem

Hlavní rozdíl mezi dvojsklem a trojsklem je v tepelném prostupu. Oba typy těchto skel mají perfektní izolační i protihlukové vlastnosti, avšak u trojskla dochází k větší úspoře tepla a energie. Trojitá skla jsou vhodná především do větších objektů a rodinných domů s většími okny. Naopak pro objekty s menšími okny postačí plastová okna s dvojsklem.

Údržba plastových oken

Údržba plastových oken spočívá v jejich občasném omytí nečistot, které na okně ulpěly. Okna stačí omýt vodou s běžným saponátem. Alespoň jednou ročně se však doporučuje dotáhnout uvolněné kliky a úchyty a promazat pohyblivé části kování výživnou kúrou, která zpomalí proces stárnutí. V případě poškození těsnění okna ho co nejdříve vyměňte.