Základy rodinného domu

Vybudování kvalitní základové desky je jednou z nejdůležitějších etap při výstavbě domu. Jejím hlavním úkolem je přenést zatížení konstrukce celé stavby do podloží. Existují dva způsoby, první je že se vytvoří vyztužená základová deska vcelku a druhý, častější způsob, je položení základů na základových pásech.

Výběr pozemku

Výběr pozemku nejen, že ovlivní architekturu vašeho domu, ale může ovlivnit i cenu celkové výstavby. Pokud máte na výběr mezi pozemkem, který se svažuje nebo je rovinatý, cenu Vám jednoznačně sníží rovinatý pozemek. Se svažujícím se pozemkem vznikají větší náklady na dorovnání desky.

V dnešní době se stále více objevují příklady, kdy s lidí raději místo firmy, která by jim základovou desku vybudovali od začátku do konce, volí svépomoc a ujmou se výstavby sami. Jaké jsou výhody či nevýhody, se dozvíte v následujícím textu.

Výhody stavební firmy

Firmy, které se zabývají výstavbou základových desek, mají již několikaletou zkušenost. Orientují se na trhu se stavebními materiály, tudíž dokáže vybrat kvalitní výrobky, jejichž vlastnosti oceníte především v pozdějších letech. S firmou získáte záruku na provedenou práci. A v neposlední řadě je vše bez práce, nemusíte shánět materiál, pracovní sílu a nemusíte se vypořádávat s různými komplikacemi, které se můžou během výstavby objevit. Jedinou nevýhodou je vysoká cena.

Výhody stavby svépomocí

Není náhodou, že je stále oblíbenější si vystavit základovou desku či dokonce celý dům sám. S dnešními možnostmi se internet hemží návody, radami i zkušenostmi s výstavbou základové desky. Samozřejmě, že se nelze obejít bez odborníků či speciálních nástrojů, ale většinu práci zvládnete sami. Existují přímo internetové stránky, kde je popsán krok od kroku. Obrovskou výhodou zde sehrává cena. Základová deska bez odborné firmy Vás vyjde poznatelně levněji. Ušetříte za pracovní sílu, vyberete si materiál podle svých požadavků a nemusíte platit za know-how firmy.

Krok za krokem

 • Vytvoření realizačního dokumentu pro stavbu základové desky
 • Práce geodeta – přesné vyměření a vytyčení základů domu
 • Zemní práce – skrývka ornice a její uložení na pozemku, výkop základových pásů
 • Vytvoření celého zemního systému spolu s částí uloženou v zemi s vývody pro hromosvod
 • Vyvedení prostupů pro inženýrské sítě (voda, elektrika, kanalizace)
 • Vylití základových pásů betonem
 • Vystavění ztraceného bednění
 • Vylití tvárnic betonovou směsí¨
 • Vyztužení ocelovými pruty pro zpevnění
 • Vyplnění prostory mezi pásy zeminou
 • Zasypání štěrkem
 • Uložení výztuže základové desky – nejčastěji Kari síť
 • Zalití betonem

Pozor na kvalitu betonu základové desky

Pevnost celé desky určuje použitý beton. Ovšem ne všechen beton je možný vyrobit v požadované kvalitě na stavbě. Z předem nakoupených surovin je možné vyrobit směs pro vylití ztracených bednění (bednění, většinou betonová tvárnice, která po vylití zůstává součástí konstrukce – neodstraňuje se). Při provádění stavby, ať se jedná o základovou desku nebo celý dům, se doporučuje pokaždé konzultace s odborníkem, popř. přítomnost zkušeného člověka při provádění.

Nezapomeňte na radon

Ať už se rozhodnete si základovou desku zhotovit sami nebo za pomocí firmy, nezapomeňte na radon. Tento škodlivý radioaktivní plyn se musí změřit již při výstavbě základů, a to ze země, ovzduší a spodní vody. Pokud tak neučiníte, zahráváte si se svým zdravím. Radon je bezbarvý přírodní radioaktivní plyn, který vzniká přeměnou uranu a radia. Tento plyn se nachází v horninách zemské kůry a v různém množství se dostává na povrch země. Měření radonu se provádí proto, že se jedná o zdraví škodlivý plyn.

Za pomoc při zpracování článku děkujeme firmě Radon Index – měření radonu Plzeň