Údržba dřevostavby

Dřevostavby se v posledních letech těší stále větší oblibě. Aby však vydržely několik desítek let, je třeba je pravidelně udržovat. Péče a údržba je stejně nenáročná jako u klasických zděných domů. Dřevo je totiž materiál s dlouhou životnost, ale to jen za předpokladu, že je prováděna pravidelná údržba. Na co se tedy zaměřit a co neopomenout?

Vlhkost je hlavním nepřítelem

S vlhkostí je třeba počítat, zejména u dřevostaveb, které jsou vůči ní mnohem náchylnější. Pokud teprve uvažujete o výstavbě dřevostavby, určitě je důležité svěřit se do rukou profesionálů, kteří navrhnou a postaví dřevostavbu tak, aby nedocházelo ke vzniku vlhkosti a následnému napadení dřeva škůdce, plísněmi a houbami.

Jak ochránit konstrukci dřevostavby?

Orientace stavby

Dřevěné domy doporučujeme stavit na slunečných, provětrávaných plochách, které nejsou zastíněné například lesem. Zvolte si při výstavbě správné zastřešení. Vyhněte se především plochým střechám a ustoupeným podlažím. Jednotlivé části je třeba chránit před kontaktem se zeminou a zdivem, zejména u svažitých pozemků.

Výběr dřeva a materiálů

Vyberte si kvalitní dřevo, které je v souladu s technickou normou. Při výstavbě nezapomeňte u vnějších spojů na snadný odtok vody a rychlé vysychání. Aplikujte vhodné okapy a vyhýbejte se vodorovným plochám bez spádu.

Izolace před vlhkostí a škůdci

Dřevostavbu lze ochránit před vlhkostí díky suchému prostředí. A nejlepší izolací proti vlhkosti je suchý proudící vzduch. Proto doporučujeme v zimních měsících dostatečně topit (alespoň na 20 stupňů Celsia) a v teplejších měsících zase dostatečně větrat. Častější větrání vyžadují zejména místnosti s vyšším výparem par, jako je například kuchyň nebo koupelna.

Vnitřní prostředí stavby

Jednou z nejdůležitějších rolí konstrukční ochrany dřevostaveb je zajištění správných klimatických podmínek v interiéru. Nehraje zde roli jen výše zmíněná vlhkost, ale také teplota, tlak a cirkulace vzduchu. Klíčový je správný návrh skladby obvodového pláště, zejména kvůli eliminaci vzniku tepelných mostů a tepelných vazeb. Je důležité se zaměřit na vyřešení citlivých konstrukčních detailů jako okenní a dveřní rámy, připojení balkonu nebo terasy, řešení střešního pláště u okapů, střešních oken atd.

Pravidelné prohlídky

Dřevostavby, stejně jako stavby z dalších materiálů, potřebují pravidelné prohlídky (každých 3 až 5 let) a následnou údržbu, která obnáší:

  • obnovu nátěrů u vnějšího obvodového pláště,
  • zatmelení trhlin,
  • kontrolu neporušenosti střešní krytiny,
  • kontrolu střešních žlabů a svodů,
  • kontrolu těsnosti oplechování,
  • vyčištění oken a vikýřů apod.

Díky tomu se předchází nejrůznějšímu poškození, jako je atmosférická koroze (z dlouhodobého působení slunečního záření, tepla, mrazu, vlhkosti, prachu atd., které způsobují erozi povrchu dřeva a materiálů na bázi dřeva), nebo biokoroze (degradace dřeva vlivem působení živých organismů).