Stavba dřevěné terasy krok za krokem

  1. Volba materiálu

Jako první budete pravděpodobně rozmýšlet, z jakého dřeva si terasu postavíte. Volba dřeva by se měla odvíjet v závislosti na jejím budoucím zatížení.

Terasa bude vystavena zátěži chůze, výkyvům počasí, instalaci nábytku a dalším zátěžím. Vybrané dřevo by proto mělo být dostatečně odolné. Velmi kvalitní a vhodné pro pokládku terasy jsou jakostní tropické dřeviny. Velice dobré vlastnosti má také sibiřský modřín.

Vše je ale samozřejmě otázkou peněz. Levnější variantou jsou běžné druhy dřeva, které jsou speciálně tlakově impregnované a ochranná látka je tak obsažena v celém dřevě. Tím se zajišťuje dlouhá životnost i u levnějších dřevin, jako například u borovice.

Palubky, určené pro terasovou pokládku bývají opatřeny drážkami, které lépe odvádí dešťovou vodu.

  1. Příprava na pokládku

Tento krok by se v žádném případě neměl podcenit. Pečlivě připravený terén má velký vliv na trvanlivost a léta bezproblémového provozu terasy.

Místo, kde bude pokládána terasa, se musí nejdříve velmi dobře vyrovnat. Po vyrovnání terénu nanášíme vrstvu štěrku nebo štěrkové drti, která lze ještě lépe urovnávat. Kromě toho má ještě jednu výhodu. Štěrkem se bude dešťová voda lépe vsakovat a odvádět.

Pokládkový terén musí být tedy nejen stabilní, ale i vodopropustný. Jen tak se předejte tomu, že dřevo terasy začne hnít a trouchnivět. Odtok vody musí být zajištěn nejen z terasy, ale i z prostoru kolem.

  1. Pokládání spodní konstrukce

Pečlivost vyžaduje také příprava spodní konstrukce. Do štěrku můžete usadit například betonové desky, které budou vhodným podpěrným bodem pro trámy. Vše si dobře změřte, aby konstrukce dobře seděla. V tomto bodě se dá mírně nastavit sklon terasy, která by měla mít mírný spád směrem od domu, aby se lépe odváděla dešťová voda. Podpěry pro trámy umisťujeme tak, aby mezi nimi vznikly rozestupy zhruba 45 až 60 centimetrů. Trámy ve spodní konstrukci pokládáme hustě podle tloušťky palubek. U slabších palubek je lepší zvolit hustější řazení trámů, aby se pak palubky při zatížení zbytečně neprohýbaly. V žádném případě dřevěnou terasu nepokládáme přímo na půdu!

  1. Připevňování palubek

Máte-li spodní konstrukci připravenou, můžete se směle vrhnout na pokládku palubek a jejich připevňování. Plochu terasy si dobře rozvrhněte, aby mohly být palubky pokládány hezky stejnoměrně. Nechávejte mezi nimi dostatečné mezery. Lepší větší mezera, než příliš malá. Mezerami později protéká voda a taky díky nim terasa lépe dýchá. Dřevo je navíc materiál, který neustále pracuje, a proto je vhodné nechávat si při jeho pokládání vůli pro pozdější možnou rozpínavost. Palubky můžeme připevňovat nerezovými šrouby, nebo i jiným způsobem.