Oplocení pozemku – ploty a hradby

Ploty si kolem svých pozemků stavěli lidé od nepaměti. Člověk si zřejmě podvědomě potřebuje ohraničovat svůj majetek a teritorium. Zároveň mu plot zajišťuje pocit bezpečí a soukromí. Při řešení oplocení pozemku okolo Vašeho domu či chaty existuje celá škála možností. Ploty už nejsou záležitostí jenom ochrannou, ale také estetickou. Plot může být různých velikostí a z různého materiálu. Možná máte o ideálním oplocení pro Váš pozemek už jistou představu. Zkušení architekti však varují: nevhodně zvoleným plotem můžete pohřbít celkovou koncepci Vašeho domu i zahrady. Plot tvoří poměrně výraznou část prostoru a měl by být v celkové symbióze s charakterem celého pozemku.

Ochrana proti zlodějům i zvědavým sousedům

Oplocení pozemku by mělo splňovat určitou účelnost. Nároky na oplocení může mít každý trochu jiné. Většina majitelů rodinných domků se však shoduje v následujících požadavcích:

  1. Vymezení soukromého pozemku
  2. Ochrana proti nežádoucímu vniku neoprávněných osob
  3. Bariéra proti zrakům kolemjdoucích
  4. Bezpečnostní prvek kvůli pohybu dětí
  5. Opatření proti útěku psa
  6. Estetická funkce

První tři vyjmenované funkce lidé od svého oplocení vyžadují již stovky let. Prvek estetiky se do staveb plotů dostává až v pozdější době. Na vzhled plotu jsou dnes kladeny čím dál vyšší nároky.

Jsou však pro nás ploty v moderním čase stále nezbytné? Většina lidí je zřejmě pro svůj pocit bezpečí a soukromí potřebuje.

Ve světě se najdou ale i takové oblasti, kde stavba plotů ztratila význam a lidé si zvykli žít i bez nich. Zejména v příměstských čtvrtích jsou výstavby strategicky rozmístěny a doplněny vhodnou zelení, že se tamní lidé obejdou i bez plotu.