Montované domy a jejich výstavba

Pokud se rozhodujete pro nové bydlení, montovaný dům může být jednou z variant. Dříve montované domy nebyly příliš oblíbené. Kvůli jejich poměrně rychlé stavbě byly považovány spíše za stavby provizorní. Nedůvěra lidí také pramenila z toho, že byly považovány za stavby s nedostatečnými tepelně i zvukově izolačními vlastnostmi. V posledních letech však přišla změna a montované domy u nás začínají být oblíbené a vyhledávané.

Výhody montovaných domů

  • rychlost výstavby
  • stavění i během mrazivého počasí
  • nemusí se nechávat přezimovat kvůli lepšímu sednutí a vyschnutí domu
  • tenčí stěny (ve srovnání se zděnými stavbami mají stěny tenčí až o polovinu), díky čemuž získáte o 10 až 15 % více místa

Rychlost výstavby

Jednou z hlavních výhod montovaných domů je rychlost výstavby. Podstatná část času se uspoří díky tomu, že se nepoužívají mokré procesy, které vyžadují stanovenou dobu schnutí. Montované doby jsou tedy většinou postaveny během jedné sezóny, přesněji kolem 3 až 6 měsíců.

Princip montovaných domů

Základní princip montovaných domů spočívá ve výrobě. Části konstrukce domu jsou vyrobeny přímo v továrně a jejich montáž pak probíhá přímo na pozemku. Tento princip výrazně ovlivňuje délku celé výstavby. U montovaných domů na bázi betonu se vyrábí velkoplošné stěnové panelové dílce, stropní panely, betonové schodiště, překlady, sloupy a mnoho dalšího.

Konstrukce panelů

U montovaných domů tvoří základ konstrukce panelů, které jsou přizpůsobené své funkci. Některé panely jsou vyrobené jako obvodové, příčkové, podlahové, jiné jako stropní či střešní.

Rozdělení montovaných domů

Montované domy lze rozdělit do dvou skupin – na lehké konstrukce na bázi dřeva a těžké konstrukce na bázi betonu. Montované domy lze pak ještě dále dělit např. podle izolačních a dalších materiálů, které jsou použity v konstrukci.

Montované dřevostavby

Jsou tvořeny z dřevěného nosného rámu, v němž jsou osazeny tepelné izolace. Dřevěný rám je z obou stran opláštěn deskami – z vnější strany velkorozměrovými sádrovláknitými deskami, u vnitřní strany naopak sádrokartonovými deskami.

Výstavba montované dřevostavby

Montované nízkoenergetické dřevostavby vznikají dvěma způsoby. Prvním způsobem je výstavba z hotových velkoplošných stavebních dílů, které jsou vyrobeny již ve výrobně. Ve výrobním závodě se připraví celá podélná stěna domu, která se zateplí fasádním polystyrenem a zhotoví se základní omítky. Připravené díly se pak dovezou na místo stavby a pomocí jeřábu se instalují. Hrubá stavba domu je tak hotova během několika dní.

Druhý způsob představuje tzv. sendvičová konstrukce, která se od prvního způsobu liší v tom, že se jednotlivé materiály montují přímo na stavbě. Díky tomuto způsobu lze upravit případné nepřesnosti u spodní stavby. V porovnání s první metodou je tento způsob ve výstavbě delší.

Domy z železobetonových panelů

Domy postavené z železobetonových panelů spojují výhody zděné a montované stavby. Nejedná se o neznámou technologii, neboť je poměrně často využívána při výstavbě panelových sídlišť. Použité panely mají dobré tepelně izolační vlastnosti, dobře akumulují teplo a jsou za přijatelnou cenu. Železobetonové panely se však hodí pouze k výstavbě obytných a typových rodinných domů. Na rozdíl od dřevostaveb mají vyšší nároky na jejich realizaci.

Tepelně-izolační vlastnosti

Jednou z výtek, proč montované domy nezískaly na oblibě, byly horší tepelně-izolační vlastnosti. V současné době však toto tvrzení popírá skutečnost, neboť dnešní montované domy jsou stavěny pouze jako domy nízkoenergetické, které spadají mezi stavby, jejichž roční spotřeba tepla nepřesahuje 50 kWh/m2. Díky neustále se rozvíjejícím technologiím se také zdokonaluje způsob zateplení a vytápění.