Jak udržet čistou vodu v bazénu?

V letních měsících představuje vlastní bazén na zahradě obrovskou výhodu. Nemusíte se nikam trmácet na koupaliště, platit vstupné a mačkat se v bazénu spolu s desítkami dalších návštěvníků. Za nevýhodu vlastního bazénu lze považovat nutnost vynaložení péče na údržbu hygienicky čisté vody, která je podmínkou pro bezpečné a pohodlné koupání.

Koupání v bazénu bez rizika

Nesprávná nebo nedůsledná péče o vodu může vést k zakalení a zápachu vody. Ještě horší než nepříjemné vjemy se mohou stát zdravotní rizika, která se projevují nejčastěji podrážděnou pokožkou a pálením v očích. Hygienické prostředí v bazénu vám pomůže zabezpečit bazénová chemie. Aplikaci bazénové chemie je třeba provádět co nejpřesněji. Nedostatečné i nadměrné dávkování může vést ke komplikacím.

Jaké jsou čisticí prostředky do bazénu?

  • Kyslíková chemie – má nižší dezinfekční schopnosti než chlórové prostředky, finančně nákladnější
  • Bezchlórová úprava vody – pořizovací náklady na zařízení jsou poměrně vysoké, vhodné i pro alergiky
  • Chlórové prostředky – nejčastěji používané, finančně dostupné, silné dezinfekční účinky, agresivnější

Bazénová chemie

Pokud jste se rozhodli pro úpravu vody chlórovými prostředky, je třeba dodržovat určitý postup dávkování. Bazénovou chemii je vhodné kupovat u specializovaného prodejce, který vám poskytne potřebné poradenství, jaké prostředky zvolit a co je vhodné pro váš typ bazénu.

Zahájení provozu bazénu

Jestli vypouštíte bazén na zimu, je před začátkem nové sezóny nezbytné provést novou přípravu. Bazén je třeba před napuštěním vody patřičně vyčistit, odstranit zaschlé usazeniny, plíseň nebo jiné nečistoty.

Filtrace

Pro odstranění mechanických nečistot v bazénu slouží filtrace. Spolehlivě fungují pískové filtrace, které nečistoty zadrží v křemičitém písku, obsaženým uvnitř. Písek ve filtraci pravidelně proplachujte.

Multifunkční chlórové přípravky

Multifunkční chlórové přípravky jsou bazénovou chemií, které pomáhají udržovat vodu bez bakterií, řas, virů a jiných škodlivých mikroorganismů. Při správné aplikaci zůstává voda krásně čirá a hygienicky čistá. Obsah chlóru v bazénové vodě je třeba pravidelně kontrolovat. Během koupací sezóny i dvakrát týdně. Ideální hodnota chlóru se pohybuje zhruba na hodnotě 0,4 mg/l.

Algcid

Algicid je přípravkem, který se používá při zvýšeném výskytu vodních řas. Voda může změnit barvu do nazelenalého odstínu a vnitřní povrch se obalí jakýmsi kluzkým povrchem.

Regulace PH

Regulace pH je pro udržení stabilních podmínek bazénové vody stejně důležitá, jako dávkování chlórové bazénové chemie. Stupnice kyselosti a zásaditosti se pohybuje v rozmezí 1 – 14. Ideální hodnota pH se pohybuje mezi 7,2 – 7,6. Hodnotu pH je třeba kontrolovat minimální 1x týdně. Pro kontrolu slouží speciální testery.

  • Vysoká hodnota pH – může způsobit zákal vody nebo tvorbu vodního kamene
  • Nízká hodnota pH – způsobuje korozi kovových předmětů v bazénu, dráždí oči

Tvrdost vody

Pohybovat se má mezi 7 – 12°N. Při vyšší tvrdosti vody je vhodné použít přípravek stabilizátor tvrdosti, který je vhodný i na menší množství usazenin na stěnách. Při extrémní tvrdosti vody (např. studniční voda nad 30 dGH) se nejlépe osvědčila 31% kyselina chlorovodíková HCl.

Většina tvrdosti je v přirozených vodách způsobena uhličitany, v menší míře sírany, příp. dalšími látkami – důležité ale je, že pojem „tvrdost“ se týká právě jen kationtů, bez ohledu na to, z jaké sloučeniny pocházejí.

Přesné dávkování bazénové chemie

Udržet vodu v bazénu průzračně čistou není tak náročné, jak se může zdát. Chce to jen používat kvalitní prostředky bazénové chemie a přesně je dávkovat. Pro zaručený efekt vám poslouží digitální váha, na které si můžete množství bazénové chemie odvážit. Důslednost a přesnost jsou důležité prostředky k tomu ke správné údržbě bazénové vody. Hygienicky čistou vodu můžete mít v bazénu snadno i u vás doma!