Jak pronajmout byt?

Pronajímání bytů může být velmi lukrativní oblast investice, ale také se může proměnit ve ztrátovou oblast. Zda se bude jednat o výnosný obchod je dáno poměrně velkým množstvím faktorů. Které z nich sehrávají nejdůležitější roli a jaký postup povede k úspěšnému pronájmu vaší nemovitosti, se dočtete v následujícím článku.

Solidní zájemce

Klíčovým faktorem pro pronajímatele je nalezení vhodného nájemníka. Je důležité a v dnešní době prakticky nezbytné si potencionálního zájemce důkladně prověřit. Před podepsáním smlouvy by měl pronajímatel vědět základní informace o zájemci.

  • Čím se zájemce živí – tato informace vytváří představu o výši a pravidelnosti platu a tedy schopnost splácení nájmu
  • Předchozí bydliště zájemce – jaké důvody vedly k jeho opuštění, jaké měl vztahy s pronajímatelem
  • Jak dlouho bydlel v minulým nájmu – zda tam bydlel několik let nebo jen pár měsíců

Veškeré odpovědi by měly vést k vytvoření obrazu o potencionálním zájemci o podnájem. Díky tomu je možné předejít zbytečným budoucím komplikacím a neshodám. Ochota odpovídat na otázky pronajímatele dotváří celkový dojem zájemce.

Kvalitní smlouva

Obecně se nedoporučuje spoléhat na smlouvy, které jsou volně ke stažení na internetu. Většinou jsou velmi obecné a nepočítají s možnými méně pravděpodobnými problémy. Proto se doporučuje ji konzultovat s právníkem nebo využít služeb realitní kanceláře.

Většinou se doporučuje uzavírat smlouvu o pronájmu bytu na dobu určitou. Je pak snazší se zbavit problémového nájemníka. Součástí smlouvy by měl být také předávací protokol, ve kterém je uvedeno, kdy byl byt předán, v jakém stavu a s jakým vybavením.

Smlouva by měla být správně formulovaná, měla by mí správnou identifikaci stran, správně stanovenou dobu trvání a měla by obsahovat možnost jejího prodloužení. Zcela určitě by měla obsahovat prvky, které ochrání pronajímatele před neplatiči a problémovými nájemníky.

Ochranné prvky

Nejúčinnějším prvkem, který chrání pronajímatele proti neplatičům je jistota, známá jako kauce. Kauce slouží pro případy poničení vybavení nebo při nesplácení nájmu. Pronajímatel tak může své pohledávky čerpat z kauce.

Výše kauce a následné zúčtování a vyrovnání po ukončení nájmu je dobré mít zanesené ve smlouvě. Od nájemníka je možné žádat kauci až ve výši 6měsíčního nájmu, většinou se jedná o 1 nebo 2 nájmy.

Nájemné

Jedním z klíčových faktorů úspěšného pronájmu je sjednání výše, formy a způsobu placení nájemného. Veškeré tyto podmínky by měly být zanesené ve smlouvě. Co se týče ceny záleží čistě na pronajímateli. Výše nájemného by se měla orientovat podle lokality, vybavení bytu a výše okolních nájmů.

V současné době se nevyplácí mít paušální výši nájemného. Ta obsahuje nejen poplatky za fondy oprav, zálohy za studenou a teplou vodu, ale také účty za elektřinu a plyn. Nájemci pak nejsou nuceni šetrně hospodařit a výnosnost pronájmu pro pronajímatele se tak snižuje.

Pomocník ve formě realitní kanceláře

Pro lidi, kteří chtějí mít solidní nájemce, neřešit problémy se špatně formulovanou smlouvu a neví jak pronajímat byt, by se měli obrátit na pomoc realitní kanceláře. Zkušení odborníci se postarají o výběr vhodných kandidátů. Mají možnost nahlédnout do insolvenčních rejstříků, vyžádat si potvrzení o zaměstnání a dalších dokumentů. Sestaví kvalitní smlouvu a postarají se o časově náročné prohlídky bytu. Některé realitní kanceláře nabízejí také možnost bezplatného vložení vaší nabídky na pronájem bytu několik realitních serverů najednou.