Jak koupit bezpečně nemovitost? Přečtěte si tento návod

Nemovitost nekupujeme každý den, neboť se jedná o velkou investici. Proto byste měli být velice obezřetní při koupi nemovitosti a nic nepodceňte. Jak tedy bezpečně koupit byt, rodinný dům či jiný druh nemovitosti? V prvé řadě si musíte vybrat tu správnou.

Pokud už máte vybranou přesně nemovitost pro vás, následuje převod vlastnických práv nemovitosti z původního majitele na současného, tedy na vás a dále převod peněz za ni. Doporučujeme řídit se třemi kroky, díky kterým koupě proběhne bezpečně a bez zbytečných rizik.

3 kroky k bezpečné koupi nemovitosti

Následující 3 kroky Vám dopomohou k tomu, aby koupě domu či bytu byla bezpečná a vy měli k dispozici všechny potřebné informace. Díky výpisu z katastru nemovitostí můžete odhalit také podvod, který by vás jinak mohl stát mnoho peněz.

Krok 1 – ověřte si totožnost prodávajícího

Pokud nakupujete nemovitost, může se stát, že prodávajícího osobně neznáte. V tomto případě byste si měli nechat prověřit jeho totožnost, včetně rodného čísla. Může totiž dojít k tomu, že majitel nemovitosti a prodávající jsou dvě odlišné osoby. Kromě prověření totožnosti by měl prodávající disponovat listinami týkající se nemovitosti – např. kupní smlouvou, darovací smlouvou, soudním rozhodnutím apod.

Krok 2 – pořiďte si výpis z katastru nemovitostí

Zásadním dokumentem při koupi nemovitosti je výpis z katastru nemovitostí. Jsou v něm uvedena řada informací, které by měl každý kupující znát, zejména pokud koupě nemovitosti neprobíhá přes realitní kancelář. Doporučujeme výpis z katastru nemovitostí pořídit, i když vše vyřizujete s realitkou, osobní kontrola není nikdy na škodu.

Kde výpis získat?

Výpis z katastru nemovitostí lze získat na nejbližším katastru nemovitostí nebo na většině pošt a úřadů, které poskytují službu Czech POINT. Výpis získáte na počkání. K jeho pořízení budete potřebovat znát číslo listu vlastnictví a katastrální území.

Proč je výpis z katastru nemovitostí tak důležitý?

Díky výpisu z katastru nemovitostí se dozvíte řadu informací, které jsou podstatné při koupi konkrétní nemovitosti znát. Díky výpisu se můžete vyvarovat koupi nemovitosti, na které je nařízena např. exekuce, zástava či dokonce odhalit podvod. Výpis z katastru nemovitostí se dělí do několika částí označených písmeny A, B, B1, C, D, E a F.

Kontrola oddílu A

Oddíl A se týká vlastnického práva. Zde se tedy dozvíte jméno majitele, které je nutné porovnat se jménem uvedeným na listu vlastnictví. V případě, že se jména v těchto dokumentech neshodují, jedná se o podvod. Proto od této koupě domu či bytu dejte ruce pryč.

Dále zde můžete zjistit, zda je nemovitost ve společném jmění manželů – ve výpise se označuje zkratkou SJM před jmény manželů. Prodej takovéto nemovitosti musí uskutečnit oba manželé a pod kupní smlouvou musí být podepsáni oba dva.

Další důležitou informací, kterou ve výpisu zjistíte, je, zdali je prodávající vlastníkem celé nemovitosti nebo pouze podílu. Pokud je uvedeno pouze vlastnictví podílu, pak tento prodávající může prodat pouze svůj podíl na nemovitosti. Máte-li v plánu kupovat takovýto dům, vyžádejte si nejprve od dalších majitelů prohlášení vlastníka o rozdělení na dvě samostatné jednotky a nemovitost kupte až po rozdělení.

Kontrola oddílu B

V oddílu B lze zjistit informace týkající se samotné nemovitosti. Zjistíte zde, zdali je prodávající vlastníkem nemovitosti i pozemku pod ní. Tuto informaci si při koupit vždy zjistěte, zejména pokud kupujete rodinný dům. V případě, že je prodávající vlastníkem pouze rodinného domu, nikoliv pozemku pod ním, pak má tato skutečnost zásadní dopad na celkovou hodnotu nemovitosti.

U výpisu může být také uvedeno písmeno P před nemovitostí. Toto písmeno znamená, že se změnil stav nemovitosti a informace o změně nejsou ve výpisu ještě zaznamenány (může se jednat např. o změnu vlastnictví, vklad exekučního práva atd.). Pokud jste si tedy nechali vyjet výpis z katastru nemovitostí, který je opatřený touto plombou, v žádném případě nemovitost nekupujte a počkejte, až katastr tyto informace do výpisu zaznamená.

Kontrola oddílu C

V oddílu C jsou obsaženy informace ohledně omezení vlastnického práva, tedy zda je na konkrétní nemovitosti zástavní právo, exekuce či věcná břemena.

Krok 3 – přistupte k uzavření smlouvy

Poté, co jste si pečlivě prostudovali celý výpis z katastru nemovitostí a vše v něm bylo v naprostém pořádku, můžete přistoupit k uzavření smlouvy s prodávajícím. Doporučujeme v první řadě podepsat rezervační smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí. Díky těmto smlouvám se vlastník zaváže k podmínkám, které jste si stanovili.

Dále následuje složení rezervační zálohy a kupní ceny. Tyto peníze uložte do nějaké úschovy (např. k advokátovi, notáři či banky), kde budou do té doby, než dojde k přepsání nemovitosti na vás. Jedná se o takovou pojistku, že o své peníze nepřijdete. Po přepsání nemovitosti dochází k zaplacení kupní ceny.

V tomto článku jsou popsány nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí. Vyvarujte se těchto chyb díky tomuto návodu. Dále doporučujeme obrátit se také na advokáta nebo realitního makléře a při nákupu nemovitosti s nimi spolupracovat. Koupě nemovitosti nebo koupě zahrady vyžaduje mnoho peněz a případná chyba vás o ně může připravit.